6. KONFERENCJA NOWE WYZWANIA RYNKU MIESZKANIOWEGO 26 kwietnia 2019 Sheraton Hotel, ul. Powiśle 7, Kraków DO KONFERENCJI POZOSTAŁO 21 dni 10 godzin

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją tegoroczna konferencja nie odbędzie się w kwietniu 2020 r. Poinformujemy o nowej dacie wydarzenia, gdy zostanie ona ustalona.

Program poprzedniej konferencji

26 kwietnia 2019
09:30

Rejestracja uczestników

10.00

Otwarcie Konferencji

red. Sławomir Mokrzycki

Marek Bolek Prezes Zarządu SBDiM

Patroni Konferencji


10.20

Jak wyjść z chaosu urbanistycznego miast

Prowadzenie:

Wojciech Witek Współwłaściciel Illiard Architecture & Project Management

Prezentacja otwierająca:

Prof. Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Panel dyskusyjny:

Prof. Krzysztof Ingarden Współwłaściciel Biura Ingarden & Ewý Architekci

Jerzy Muzyk Zastępca Prezydenta Krakowa

Mariusz Ścisło Prezes SARP

Prof. Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dr Wojciech Wicher Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej11.10

Rynek mieszkanowy w liczbach

Prowadzenie:

red. Sławomir Mokrzycki

Prezentacja otwierająca:

Kazimierz Kirejczyk Wiceprezes Zarządu JLL Poland

Panel dyskusyjny:

Katarzyna Basiak-Gała Dyrektor NBP O. Kraków

Dr Jacek Furga Prezes Centrum Amron

Kazimierz Kirejczyk Wiceprezes Zarządu JLL Poland

Konrad Mitręga Prezes Private Brokers


11.50

Przerwa kawowa

12:20

Ekologia 2021

Prowadzenie:

Jarosław Knap

Prezentacja otwierająca:

Dr Małgorzata Fedorczak-Cisak Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego

Prezentacja projektu SILO - osiedla ECO 360º

Dominik Darasz Współwłaściciel Horizone Studio

Panel dyskusyjny:

Anna Banaś Prezes St. Paul’s Developments

Dr Małgorzata Fedorczak-Cisak Dyrektor MCBE

Sławomir Gawlik Dyrektor Marketingu Grupy Fakro

Marian Łyko Prezes MPEC w Krakowie

Zbigniew Śnieżek Współwłaściciel ID Biuro Projektów


13:20

Zawód deweloper - wyzwania nowych czasów

Prowadzenie:

red. Sławomir Mokrzycki

Prezentacja Raportu SBDiM:

Jarosław Strzeszyński Wiceprezes Instytutu Analiz MRN

Panel dyskusyjny:

Marek Bolek Prezes SBDiM

Grzegorz Kiełpsz Prezes PZFD

Piotr Krochmal Prezes Instytutu Analiz MRN

Piotr Legerski Prezes Grupy Arkada

Marcin Zemanek Prezes Convector Development


14:20

Prognozy makroekonomiczne i ich znaczenie dla rynku budownictwa mieszkaniowego

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich14.40

Podsumowanie Konferencji

Mariusz Bryksy Wiceprezes Zarządu SBDiM

Jarosław Knap Członek Zarządu SBDiM


15:00

Lunch

19:00

Spektakl „Via-gra”

Teatr Ludowy, Scena Pod Ratuszem, Rynek Główny 1

Prelegenci

Anna Banaś

Prezes St. Paul's Developments


Jest absolwentką studiów MBA Politechniki Warszawskiej z London Business School, HEC Paris i School of Economics Bergen Norway. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako dyrektor finansowy Volvo Auto Polska i Cargill Inc. (Polska i USA). Od 2004 r. pełni funkcję dyrektora generalnego Slag Recycling, od 2013 r. zarządza również łódzkimi spółkami z brytyjskiej grupy kapitałowej St. Paul’s Developments, w tym St. Paul’s Developments Polska, które działają na rynku nieruchomości.

Katarzyna Basiak-Gała

Dyrektor Oddziału NBP w Krakowie


Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Ukończyła też Podyplomowe Studia Dziennikarskie i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz London School of Public Relations. Bogate doświadczenie z zakresu zarządzania dużymi zespołami ludzkimi oraz projektami i zadaniami inwestycyjnymi, a także prowadzenia analiz ekonomicznych zdobyła pracując na stanowiskach kierowniczych m. in. w Ministerstwie Skarbu Państwa, Narodowym Banku Polskim i Telewizji Polskiej. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Oddziału NBP w Krakowie.

Marek Bolek

Prezes Zarządu SBDiM


Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, przez całe życie zawodowe związany z Krakowem. Wszystkie inwestycje deweloperskie, które zrealizował od 1997roku wpisują się w koncepcję rozwoju miasta (np. rewitalizacja Zabłocia). Od 2012 roku był Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań zajmując się współpracą z władzami miasta w kwestiach związanych z poprawą funkcjonowania Wydziału Architektury i w zakresie polepszenia współpracy środowisk deweloperskich z ZIKiT. Od 2015 roku jest Prezesem Zarządu SBDiM.

Dominik Darasz

Współwłaściciel Horizone Studio


Członek Royal Association of Swedish Architects SAR. Pracował w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Helsingborg w Szwecji, gdzie m.in. współpracował przy tworzeniu dzielnicy „Mariastaden” - jednej z największych dzielnic mieszkaniowych tego miasta. Następnie założył w Szwecji pracownię architektoniczną DKD Perspektiv. Współpracował z międzynarodowymi biurami architektonicznymi w Polsce, Holandii, Francji i Niemczech przy projektach budynków biurowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych. W 2009r. wraz ze wspólnikami założył biuro Horizone Studio w Krakowie.

Dr Małgorzata Fedorczak-Cisak

Dyrektor MCBE


Ukończyła studia podyplomowe w obszarze „Architektura i budownictwo zrównoważone” oraz wiele szkoleń z zakresu efektywności energetycznej. Ekspert działający w obszarze budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego rozwoju, jest członkiem wielu organizacji takich jak: Polski Komitet Normalizacyjny, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Jest zaangażowana przy opracowaniu i ocenie projektów z zakresu efektywności energetycznej. Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

Dr Jacek Furga

Prezes Centrum Amron


Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. Ekspert rynku finansowania nieruchomości, wieloletni menadżer w sektorze bankowym, specjalizujący się w obszarze finansowania hipotecznego, rynku nieruchomości, sprzedaży i zarządzania ryzykiem. Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy Związku Banków Polskich, odpowiedzialny za rozwój Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON). Ekspert sejmowy w dziedzinie systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Sławomir Gawlik

Dyrektor Marketingu Grupy Fakro


Dyrektor Marketingu Grupy FAKRO. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Ukończył również studia MBA oraz posiada certyfikat zarządzania projektami IPMA. Przez wiele lat związany z FAKRO, początkowo jako koordynator ds. Eksportu, a następnie odpowiedzialny za targi. Obecnie jako dyrektor marketingu koordynuje przygotowanie, rozwój i wdrażanie strategii marketingowej w Grupie FAKRO. Pasjonat sportu, literatury, podróży i fotografii.

Prof. Krzysztof Ingarden

Współwłaściciel Biura Ingarden & Ewý Architekci


Architekt, członek Polskiej Akademii Umiejętności, SARP, MOIA, laureat Honorowej Nagrody SARP. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, odbył staż doktorancki w School of Art and Design, Tsukuba University w Japonii. Pracował w biurach Arata Isozaki w Tokio i J.S.Polshek & Partners w Nowym Jorku. Od 2017 dziekan na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od roku 2002 sprawuje funkcję Generalnego Konsula Honorowego Japonii w Krakowie.

Grzegorz Kiełpsz

Prezes PZFD


Menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku budowlanym i deweloperskim. Był współzałożycielem Dom Development SA, wieloletnim Członkiem Zarządu i Dyrektorem Generalnym oraz Wiceprezesem Spółki. Od 2008 roku sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development. W 2013 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich, którego zadaniem jest m.in. budowanie wizerunku deweloperów jako branży stosującej uczciwe praktyki wobec klientów, respektującej ustalone reguły prawne i rynkowe.

Kazimierz Kirejczyk

Wiceprezes Zarządu JLL Poland


Współzałożyciel i prezes REAS, renomowanej polskiej firmy doradzającej deweloperom, funduszom inwestycyjnym, bankom oraz władzom lokalnym i innym instytucjom w ich działaniach na rynku mieszkaniowym w Centralnej Europie. Jest kluczowym analitykiem REAS, komentatorem zjawisk zachodzących na polskim rynku mieszkaniowym oraz jednym z czołowych ekspertów rynku mieszkaniowego w Polsce. Kazimierz Kirejczyk jest członkiem nadzwyczajnym Royal Institution of Chartered Surveyors, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości oraz jednym z założycieli European Property Institute.

Piotr Krochmal

Prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości


Analityk i doradca rynku nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Członek założyciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl a od czerwca 2011 r. jego Prezes. Autor wielu raportów, analiz i prognoz poświęconych ekonomicznym zagadnieniom mieszkaniowego rynku nieruchomości. W branży nieruchomości nieprzerwanie od 1995r. Związany z rynkiem krakowskim, gdzie od lat prowadzi wielokierunkowe badania rynku deweloperskiego i uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z realizacją inwestycji na rynku mieszkaniowym.

Piotr Legerski

Prezes Grupy Arkada


Absolwent Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów Akademii Górniczo Hutniczej. W 1984 roku założył Spółdzielnię Mieszkaniową Dom dla Młodych. Pod jego nadzorem Spółdzielnia zrealizowała w Krakowie ponad 1000 mieszkań i 30 domów jednorodzinnych. Od 1997 roku był akcjonariuszem i Prezesem Deweloperskiej Spółki Akcyjnej, która zrealizowała ok. 800 mieszkań w prestiżowych lokalizacjach Krakowa. Od 2007 roku wraz z żoną prowadzi firmy Grupy Arkada Inwestycje, które zrealizowały budynki mieszkalne o łącznej powierzchni 18,5 tysiąca mkw. Członek Zarządu SBDiM i członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie Małopolskim.

Marian Łyko

Prezes MPEC w Krakowie


Absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studium podyplomowego z zakresu Ekonomiki i Organizacji Turystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studium podyplomowego w zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Wśród wielu jego osiągnięć zawodowych można wymienić m.in. utworzenie jednej z pierwszych spółek z udziałem kapitału zagranicznego Wawel-Imos Ltd., budowę obiektów hotelowych, tworzenie podstaw i produktów dla finansowania rynku deweloperskiego, opracowywanie projektów budowy farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

Konrad Mitręga

Prezes Private Brokers


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Pracę na rynku bankowym rozpoczął w 2001 roku w banku BPH, kontynuując ją następnie w mBanku. Założyciel i od 2007 roku właściciel firmy Private Brokers Doradcy Finansowi, największej krakowskiej firmy zajmującej się pozyskiwaniem finansowania w sektorze deweloperskim dla klientów indywidualnych oraz firm, specjalizującej się w kredytach hipotecznych, oraz oferującej bogatą ofertę kredytów konsumpcyjnych, kredytów firmowych i funduszy inwestycyjnych.

Jerzy Muzyk

Zastępca Prezydenta Krakowa


Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od sierpnia 2018 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa. W latach 1990–1991 członek orzekający w Kolegium Odwoławczym przy Sejmiku Samorządowym Województwa Krakowskiego, a następnie do 2003 roku związany ze środowiskiem ubezpieczeniowym, w tym również jako Dyrektor TUiR WARTA S.A. Oddział w Krakowie. Od 2003 do 2005 roku pracował na stanowisku Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Od 2006 roku do sierpnia 2018 prowadził własną Kancelarię Radcowską.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich


Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Uczestnik szkoleń menadżerskich w USA oraz w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem. W okresie od 1985 do 1991 był zatrudniony w Urzędzie Rady Ministrów. Od 1991 roku związany ze Związkiem Banków Polskich, w którym od 2003 pełni stanowisko Prezesa. Jest autorem szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną, uczestnicząc we władzach organizacji pożytku publicznego.

Mariusz Ścisło

Prezes SARP


Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Współwłaściciel i Prezes FS&P ARCUS, warszawskiego Biura Architektonicznego założonego w 1988 r., będącego jedną z największych polskich firm architektonicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, hal sportowych i biurowców. Działalność zawodową prowadzi na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Arabii Saudyjskiej. Od grudnia 2012 roku pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Prof. Przemysław Śleszyński

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN


Kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, rozwoju regionalnego i gospodarki przestrzennej. Autor i współautor ponad 300 prac z tego zakresu. Brał udział w licznych projektach i przygotowywał ekspertyzy, w tym dla rządu RP i samorządów. Od 2006 r. koordynuje doroczne Raporty o stanie zaawansowania prac planistycznych w gminach. Aktywnie działa w wielu instytucjach naukowych i eksperckich.

Zbigniew Śnieżek

Współwłaściciel ID Biuro Projektów


Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie po ukończeniu studiów pracował w Zakładzie Architektury Krajobrazu oraz pracowni CAD. Od 20 lat współwłaściciel Id Biuro Projektów. Autor wielu projektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej i konserwatorskich. Współautor Centrum Muzyki w Krakowie - II nagroda w konkursie. Członek Komisji urbanistyki w Niepołomicach, MOIA, SARP i SBDIM. Z zamiłowania muzyk, żeglarz i podróżnik. 

Dr Wojciech Wicher

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej


Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, od ponad 30 lat pracownik naukowy i dydaktyczny w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WA PK oraz czynny zawodowo architekt. Uczestnik międzynarodowych programów zw. z nauką projektowania urbanistycznego, autor i współautor publikacji na temat urbanistyki i analizy urbanistycznej. Laureat międzynarodowych konkursów urbanistycznych. Współpracuje z deweloperami i instytucjami publicznymi.

Marcin Zemanek

Prezes Convector Development


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes i główny udziałowiec spółki Convector Development, firmy deweloperskiej od 20 lat realizującej inwestycje mieszkaniowe w Krakowie. Członek Założyciel Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, od czerwca 2018 roku członek Zarządu Głównego SBDiM.

Sponsorzy

Partnerzy medialni